Preus

 Condicions a partir de 01/01/2017

Per a ser membre de FacturaMúsica és imprescindible:

-Abonar 50€ en concepte d’ inscripció-
(És descomptarà el primer dia que és realitzi una factura amb nosaltres)

-Quota anual: 50,00 €-

-Si has facturat menys de 1.000€ l’any anterior:

 (Només pagaràs la quota anual al cap d’un any d’haver fet la primera factura amb nosaltres.)

-Quota anual: 100,00 €-

-Si has facturat més de 1.000 € l’any anterior

______________________________________

Preus de facturació per factura:

-Amb contracte laboral: 3% de la facturació*

-Alta com a autònom:  3% de la facturació* + 3€ de gestió

-Facturació sense IVA: 3% de la facturació*

______________________________________

01/01/2017

La factura té un venciment de 30 dies, si en aquest mes no hem rebut l’ ingrés per part de la productora, demanarem als músics ens abonin la part de:

-SEGURETAT SOCIAL-

Aquest abonament és pot efectuar de tres maneres:

-Transferència bancaria al compte

(apareix al peu de qualsevol factura)

Compte Paypal 

-Rebut bancari al compte que tinguem

 (aquesta operació té una comissió de 0,50€)

i,

Si en els pròxims 3 mesos, posteriors a la data de la factura

encara no hem rebut el pagament de la factura,

 demanarem als músics que ens abonin la part de:

IVA i IRPF

 S’abonarà de la mateixa manera que la Seguretat Social,

 Un cop nosaltres rebem el pagament per part de la productora,

procedirem a ingressar al compte del músic:

SOU NET

DIETES

SEGUREATAT SOCIAL

(en el cas que haguis hagut de avançar-ho)

IVA

(en el cas que haguis hagut de avançar-ho)

La nostra comissió la descomptarem directament al rebre el pagament la factura.

______________________________________

Les altes sol·licitades amb menys de 4 dies d’ antelació tenen un recàrrec de 65€ per músic.

*amb un mínim de 6,00 €